نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

  در مورخه 10/2/91جلسه آموزش خانواده با حضور استاد محترم آقای اسعدی  در این آموزشگاه برگزار گردید  که در این جلسه آقای اسعدی در مورد مشکلات دانش آموزان و راه حلهای آن صحبت نمودند همچنین دراین جلسه در مورد هوشمند سازی مدارس نیز  با اولیا صحبت نموده و از اولیا خواستند در این امر مهم همکاری و مساعدت لازم  با آموزشگاه داشته باشند د رپایان اولیا سوالات خود را با آقای اسعدی در میان گذاشتند.