نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

همکار گرامی آقای هدایت دهقانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن  مرحوم غفران و رحمت الهی  و برای بازماندگان صبری جمیل واجری جزیل ازخداوند متعال خواستاریم.

کارکنان دبستان حاجیه مریم فیاضی