نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
به مناسبت هفته شوراهای آموزش وپرورش جلسه ی اولیا ومربیان باحضورآقای موسوی رئیس سابق آموزش وپرورش درآموزشگاه برگزار گردید.