نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
درمورخه 5/11/91اولین جلسه طرح یادآوران به منظورجلسه توجیهی با اعضای گروه یادآوران  وابلاغ اعضای گروه وناظرگروه به حاضران درجلسه تشکیل شد