نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
به مناسبت سی وچهارمین سالگردپیروزی انقلاب مراسم جشن وشادی باحضوردانش آموزان ومعلمان عزیزدرآموزشگاه برگزارگردید.