نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:آغاز ایام الله دهه ی فجر با نواختن زنگ انقلاب

آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:آغاز ایام الله دهه ی فجر با نواختن زنگ انقلاب


آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:آغاز ایام الله دهه ی فجر با نواختن زنگ انقلاب
ضمناّ مسابقه ی ساخت پرچم درهمین روز توسط دانش آموزان برگزار گردید ودانش آموزان پرچم های دست ساز خود را در مراسم به حرکت در آوردند .