نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:بازدید مربیان همراه ومعاونت پرورشی از فعالیت های آموزشگاه

آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:بازدید مربیان همراه ومعاونت پرورشی از فعالیت های آموزشگاه


آموزشگاه حاجی قنبر فاضلی:بازدید مربیان همراه ومعاونت پرورشی از فعالیت های آموزشگاه
بازدید مراسم صبح گاه با حضور فلاح معاونت پرورشی و خانم صدری و مربیان همراه گروه شماره ی 3 که عبارت بودند از مدارس علی فاضلی – شهدای شهیدیه – مهدیه بارجین – مریم فیاضی – شهید رنجبر – شهید اسماعیلی واسلامی مقدم انجام شد و پس از بازدید از فعالیت ها و طرح های آموزشگاه در نشستی که در پایان جلسه تشکیل شد تصمیماتی در رابطه با فعال شدن برنامه های تربیتی اتخاذ گردید.