نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج جواد جندقی

آموزشگاه : حاج جواد جندقی


آموزشگاه : حاج جواد جندقی
آقای شیخ مسلم زارع در بین دانش آموزان دبستان حاج جواد جندقی برای دومین بار درتاریخ 19/10/91 در کانون حاج جلال خلیلی حاضر شد . آقای زارع در مورد دوستی و دوست یابی دانش آموزان برنامه اجرا کردند که بسیارجالب بود و همچنین در مورد امام حسن مجتبی(ع) نیز برای دانش آموزان مطالبی را ارائه فرمودند و در آخر نیز از دانش آموزان پذیرایی شد .