نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج جواد جندقی

آموزشگاه : حاج جواد جندقی


آموزشگاه : حاج جواد جندقی
برای اولین بار کلاس آموزش کامپیوتردر سطوح مختلف  برای دانش آموزان پایه های سوم تا ششم در آموزشگاه حاج جواد جندقی از تاریخ 2/11/1391 شروع شده است . که عصر روزهای دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 3 الی 5 کلاس در آموزشگاه دایر می باشد.