نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج جواد جندقی

آموزشگاه : حاج جواد جندقی


آموزشگاه : حاج جواد جندقی
 درروز شنبه مورخ 1391/11/21 جشن پيروزي انقلاب با حضور دانش آموزان وكادر آموزشگاه با اجراي برنامه هاي شاد ومتنوع شامل سرود،نمايش،مسابقه بودکه توسط دانش آموزان برگزارگردید ودر آخر کار نیزاز دانش آموزان پذیرایی شد.