نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج جواد جندقی

آموزشگاه : حاج جواد جندقی


آموزشگاه : حاج جواد جندقی
با سلام ، آموزش کامپیوتر برای پایه های سوم تا ششم عصر روز های دوشنبه و سه شنبه جریان دارد که مربیان آموزش کامپیوتر نیز سرکار خانم زارعی و امینی می باشند. با تشکر.