نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج قنبرفاضلی

آموزشگاه : حاج قنبرفاضلی


آموزشگاه : حاج قنبرفاضلی
اولین کلاس هوشمند آموزشکاه حاج قنبرفاضلی در روز چهارشنبه مورخ 26/7/91 با حضور اسعدی مدیر آموزش و پرورش، دهقانی معاون پشتیبانی و افخمی کارشناس فناوری و جمعی از اولیا افتتاح گردید.