نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حکمتیه

آموزشگاه : حکمتیه


آموزشگاه : حکمتیه
روز چهارشنبه 27/10/91  اردوی درون مدرسه ای برگزار ودانش آموزاان یک روز بدون کتاب را درکنار معلمان خود تجربه نمودند دراین روز به یادماندنی دانش اموزان و دبیران تجارب دوران تحصیل خود را بازگو وسپس به کار آشپزی مشغول شدند وهر گروه دراین زمینه  هنرنمایی کردند .