نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان دخترانه هجرت

آموزشگاه : دبستان دخترانه هجرت


آموزشگاه : دبستان دخترانه هجرت

 به مناسبت روز معلم ،دانش آموزان این آموزشگاه  با گلباران کردن مسیر ورود معلمان به مدرسه و اجرای برنامه های متنوع همچون قرائت شعر و مقاله و نکات طنز در صبحگاه و دادن هدایا این روز را گرامی داشتند.
همچنین مدیر محترم آموزشگاه با توضیح  علت نامگذاری این روز برای دانش آموزان  از معلمان  مربوطه تجلیل به عمل آوردند.
بیان خاطرات گذشته توسط یکی از معلمان ،ازدیگر برنامه های اجراشده دراین روز بود.