نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان شهید محسنی فر

آموزشگاه : دبستان شهید محسنی فر


آموزشگاه : دبستان شهید محسنی فر
در روز دوشنبه مورخ 23 / 11 / 91 به دانش آموزان برتر درسی این آموزشگاه جوایزی توسط آموزگاران هر پایه اهدا شد .