نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان فاطمیه

آموزشگاه : دبستان فاطمیه


آموزشگاه : دبستان فاطمیه
جهت آشنایی دانش آموزان به شیوه اطفای حریق و مقابله با آتش توسط مسئولین آتش نشانی آموزش لازم به دانش آموزان داده شد.