نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان فیض

آموزشگاه : دبستان فیض


آموزشگاه : دبستان فیض

 جشن شکرگزاری کسب مهارت رو خوانی قرآن کریم ویژه ی پایه ی سوم ابتدایی با شرکت همه ی دانش آموزان این کلاس و مدیر آموزشگاه و معلم مربوطه در روز دوشنبه مورخ25/02/1391برگزارشد.