نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان مبعث

آموزشگاه : دبستان مبعث


آموزشگاه : دبستان مبعث

آموزگاران محترم دبستان مبعث
درخشش تحسین برانگیز شما در مسابقات آزمایشگاهی و کسب رتبه اول شهرستان و راهیابی به مرحله استان را به شما عزیزان و دانش آموزانتان تبریک گفته، تداوم موفقیت شما آرزوی ماست.