نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه :دبستان مبعث

آموزشگاه :دبستان مبعث


آموزشگاه :دبستان مبعث

دانش آموزان دبستان مبعث:

به دنبال افتخار آفرینی آموزگارانتان در مسابقات آزمایشگاهی ،کسب رتبه اول در مسابقات آزمایشگاهی پایه پنجم مدارس پسرانه را به شما و خانواده محترمتان و آموزگار گرامیتان تبریک و تهنیت می گوییم.