نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان


آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

 آزمون علمی مقایسه ای مرحله دوم امروزشنبه 2/2/91 در دبیرستان صادقیان برگزار گردید در این مرحله 162 از دانش آموزان این آموزشگاه به رقابت پرداختند.