نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان


آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

 جلسه گروه الهیات و فلسفه و منطق امروز سه شنبه  همزمان با آغاز هفته معلم  در ساعت 17 در محل دبیرستان صادقیان برگزار خواهد شد .