نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

آموزشگاه : دبیرستان صادقیان


آموزشگاه : دبیرستان صادقیان

 جلسه انجمن اولیائ و مربیان در مورخ دوشنبه ساعت 17 در محل نماز خانه دبرستان برگزار گردید در این جلسه ابتدا مدیر محترم دبیرستان ضمن خیر مقدم گویی خدمت خانواده محترم دانش آموزان که بصورت فعال در این جلسه حضور یافته بودند از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطالبی را بیان نمودند سپس معاونت محترم آموزش  مدرسه در خصوص امتحانات خرداد ماه و نتایج سنجش دانش آموزان مطالب مهمی را بیان داشتند در پایان مشاور محترم جهت انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان توضیحات لازم را ارائه دادند.