نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان قدس

آموزشگاه : دبیرستان قدس


آموزشگاه : دبیرستان قدس

برنامه عملی مرحله سوم درس آمادگی دفاعی در تاریخ 30/1/91روز چهارشنبه در  دبیرستان قدس برگزار شد .

در این برنامه که ریاست محترم اداره حضور داشتند در باره ی ایثارگری جوانان در دوران 8 سال دفاع مقدس، مبارزه با روشهای دشمن در تهاجم فرهنگی علیه جوانان و نظام جمهوری اسلامی و نقش حجاب مطالبی را بیان داشتند.