نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان گلشن

آموزشگاه : دبیرستان گلشن


آموزشگاه : دبیرستان گلشن
جلسه ستاد شاهد با حضور ریاست محترم اداره - مسئول بنیاد شهید مسئولین مربوطه -دانش آموزان طرح پراکنده شاهد وایثارگرواولیای محترم آنان در مورخ سه شنبه 24/11/91 در دبیرستان گلشن برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان توسط مسئولین راهکار های لازم در این خصوص ارائه گردید.