نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه دکتر علی شریعتی - هفته سلامت روان

آموزشگاه دکتر علی شریعتی - هفته سلامت روان


آموزشگاه دکتر علی شریعتی - هفته سلامت روان
و در روز سه شنبه کارشناس مشاوره از بهزیستی جهت آموزش دانش آموزان با مسائل بهداشت روان و اورژانس اجتماعی دعوت بعمل آمد.