نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

با توجه به تغییر کتب درسی در پایه اول از اول آبان تاکنون،پنجشنبه ها کلاس آموزشی بامشارکت والدین برگزار گردید.