نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی
به منا سبت سالروز یوم الله شکست شیطان بزرگ آمریکا در صحرای طبس دانش آموزان پایه سوم این آموزشگاه به اتفاق مسئولین آموزشگاه وآموزگار مربوطه در همایشی واقع در پارک نشاط میبد با در دست داشتن پلا کاردهای مربوط به این روز به شکر گذاری به درگاه خداوند پرداختند.