نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه

آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه


آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه

نمایشگاهی از کارهای هنری و جشنواره غذایی  دانش آموزان راهنمایی حکمتیه برگزار شد و جناب آقای اسعدی و فرماندار رئیس آموزش راهنمایی و متوسطه و..... از آن دیدن فرمودند.