نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
این اردو به منظور ارتقاء رتبه دانش آموزان در سنجش علمی استانی ومنطقه ای مرحله اول و به سرپرستی مدیر آموزشگاه سرکار خانم نسرین جعفری برگزار شد و از شهرهای  قم کاشان مشهد اردهال وابشار نیاسر بازدید بعمل آمد .