نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
در این مراسم با شکوه معنوی ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید قرائت گردید و سپس توسط یکی از همکاران درباره زندگی و مصائب آن حضرت سخنانی بیان داشتند و در پایان توسط مداح اهل بیت به خواندن حدیث کساء و نوحه خوانی  پرداختند .