نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
قرائت یک صفحه از قرآن کریم با صدای استاد منشاوی بعد از نماز جماعت با حضور دانش آموزان و معلمان بر گزار می شود.