نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
کسب رتبه برترتوسط دانش آموزان دوم و اهدای جوایز در ایام الله دهه فجر و برگزاری مسابقه دوچرخه سواری واسکیت با حضور اولیاء.