نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی مجاهد دهقانی

آموزشگاه : راهنمایی مجاهد دهقانی


آموزشگاه : راهنمایی مجاهد دهقانی

به مناسبت تولد فاطمه زهرا  و روز زن دانش آموزن راهنمایی مجاهد  دهقانی به همراه مسئولین مدرسه مراسم گرامیداشتی همراه با  سفره رقیه و سفره صلوات در نماز خانه مدرسه بر پا کردند.