نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی مفتح

آموزشگاه : راهنمایی مفتح


آموزشگاه : راهنمایی مفتح
دانش اموزان سه پایه، غذاهای متنوعی را با توجه به سلیقه خود با همکاری مدیر مرسه و دبیر مربوطه به پخت و پز پرداختند.