نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی گلشن

آموزشگاه : راهنمایی گلشن


آموزشگاه : راهنمایی گلشن
حضور  معاونت آموزشی آقای موحدی  فرد و مسئول آموزش راهنمایی آقای شفاعی در مراسم صبحگاه آموزشگاه  مورخ 91/12/2 وبا اجرای قرائت قرآن وسخنرانی آقای شفاعی ونیزآقای موحدی  فرد پیرامون تست زدن سوالات وسنجش علمی صحبت نمودند  و در پایان به دانش آموزان برتر درسی واخلاقی ومسابقات جوایزی اهدا گردید.