نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ربابه اقبالی

آموزشگاه : ربابه اقبالی


آموزشگاه : ربابه اقبالی

باز افتخار دیگر ره آورد تلاش همکاران  و دانش آموزان .
 1 - کسب رتبه اول مسابقه  ورزشی در رشته والیبال در منطقه
2 - کسب رتبه اول در جشنواره سرود در منطقه