نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ربابه اقبالی

آموزشگاه : ربابه اقبالی


آموزشگاه : ربابه اقبالی

برگزاری اردوی یک روزه در مدرسه در تاریخ 30/1/91 به اتفاق کلیه همکاران و دانش آموزان با برنامه های  ویزه ،شادی،آشپزی و گفتگوی صمیمانه دبیران با دانش آموزان برگزار شد و با صرف شام خاتمه یافت  که خاطره ای به یاد ماندنی در قاب ذهن دانش آموزان نقش بست.