نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : رحیمی فر

آموزشگاه : رحیمی فر


آموزشگاه : رحیمی فر

دانش آموزان  دوم تجربی کلاس زبان خود را در فضای سبز پارک ملت تشکیل دادند.
از زحمات دبیر گرامی سرکار خانم کربلایی کمال تشکر داریم