نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : رشیدالدین

آموزشگاه : رشیدالدین


آموزشگاه : رشیدالدین
روز پنجشنبه با حضورتمام دانش آموزان و اولیاء و مدیر آموزشگاه و چندتن از دبیران مراسم عزاداری برگزار گردید و همراه با صرف نهار