نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه سلمان

آموزشگاه سلمان


آموزشگاه سلمان
این آموزشگاه جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان ، کلاس های رباتیک و قرآنی تشکیل داد که استقبال گرمی از سوی دانش آموزلن به عمل آمد.