نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی: برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان

آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی: برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان


آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی: برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان
دکتر شفیعی در رابطه با بهداشت دهان و دندان وشیوه صحیح مسواک زدن و بیان احادیث پیرامون آن صحبت نمود ودر پایان جلسه با پرسش از دانش آموزان به ممتازین  جوایز اهدا شد .