نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی:جلسه آموزش خانواده

آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی:جلسه آموزش خانواده


آموزشگاه سید سلیمان مصطفوی:جلسه آموزش خانواده
این جلسه با سخنرانی مشاور( آقای علی برزگر) پیرامون چگونگی پاسخ دادن به سوالات چند گزینه ای وتوجیه والدین در رابطه با آزمون های هما هنگ برگزار شد ودر پایان  دبیران به سوالات والدین پاسخ  وکارنامه  تحصیلی ترم اول به آنها تحویل شد.