نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : سید مصطفی خمینی

آموزشگاه : سید مصطفی خمینی


آموزشگاه : سید مصطفی خمینی
دومین جلسه انجمن خانواده در ساعت 5/3 بعد ار ظهر روز 4 شنبه مورخ 27/10/91 با سخنرانی اقای اشتری و حضور چشم گیر والدین در سالن این اموزشگاه برگزار شد.آقای اشتری با استناد به آیات قرآن در خصوص تربیت دینی فرزندان سخنان مبسوطی ارائه نمودند.