نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شریعتی

آموزشگاه : شریعتی


آموزشگاه : شریعتی
در تاریخ 12/11/ 90 جشن تکلیف با حضور والدین ومسئولین تربیتی آموزش وپرورش ومدیر مجتمع بر گزار گردید .