نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شزیعتی

آموزشگاه : شزیعتی


آموزشگاه : شزیعتی
 دانش آموزان کلاس پنجم همراه با آموزگار خود از کارخانه ریسندگی میبد بازدید نمودند .