نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روز سه شنبه مورخ 91/8/2 کلاس آموزش اطفائ حریق توسط یکی از کارکنان سازمان آتش نشانی شهرستان در نماز خانه برگزارگردید و دانش آموزان پیرامون مثلث  آتش و راههای اطفاء حریق آشنا شده ودر پایان در حیاط آموزشگاه  به صورت عملی آموزش دیده و چند تن از دانش آموزان  با استفاده از کپسول آتش نشانی به اطفاء حریق پرداختند.