نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روز شنبه 9 دی  مصادف با روز بصیرت اعضای شورای دانش آموزی این آموزشگاه همراه با معاون پرورشی در همایش بصیرت که در مسجد مرشدی برگزار گردیده بود شرکت کردند و به اهمیت این روز در تاریخ ایران پی بردند و در پایان در کنار مدیریت محترم آموزش وپرورش عکس یادگاری گرفتند.