نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
کلیه دانش آموزان پایه های دوم این آموزشگاه در روز  جهارشنبه مورخ 91/10/13از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان بازدید و از برنامه های خوب ومتنوع استفاده نمودند.