نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روز جمعه مورخ 91/10/29به مناسبت هفته ی شوراها جلسه انجمن اولیا ومربیان با حضور پرر شوروالد ین در جنت الحسین میبد با سخنرانی جناب آقای توکلی برگزار گردید.