نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهدای فرهنگی: برگزاری جلسه آموزشی بهداشت دهان ودندان

آموزشگاه شهدای فرهنگی: برگزاری جلسه آموزشی بهداشت دهان ودندان


آموزشگاه شهدای فرهنگی: برگزاری جلسه آموزشی بهداشت دهان ودندان
دانش آموزان آموزشهای لازم پیرامون بهداشت دهان ودندان ونحوه ی صحیح مسواک زدن به صورت عملی فرا گرفتند.